Stödboende

Frizon bedriver stödboende i träningslägenheter som är belägna i vanliga flerfamiljshus nära Västerås. Lägenheterna är fräscha och fullt utrustade och möblerade. Den som bor hos oss har nära kontakt med våra boendepedagoger och alla insatser är strukturerade och noggrant planerade.

Målgrupp

Frizons stödboenden riktar sig till unga, mellan 16-20 år som klarar av att självständigt sköta sina hushållssysslor som ekonomi, matlagning, tvätt och städning. De boende ska även klara av att sköta sin skolgång och sin fritid på ett bra sätt.

  • Personer som har vistats på HVB eller motsvarande, som behöver stärkas och träna på eget boende innan det är dags att bo och leva på egen hand.
  • Personer som har det svårt i sin nuvarande miljö, där ett eget boende med stöd kan vara ett alternativ till familj eller institutionsplacering.
  • Personer som är nyanlända till Sverige (asylsökande- eller med beviljat uppehållstillstånd) som har behov av stöd- och integrationsinsatser för att klara av ett eget boende i ett nytt hemland.

Målsättning

Att bo i ett stödboende är ett bra sätt för en ung att få växa och utvecklas genom frihet och ansvar, med tillsyn av trygga och engagerade vuxna. Vår målsättning är att de som bor hos ska ges möjlighet att:

  • Växa in i ansvaret med att bo i ett eget boende och ta ansvar för sig själv.
  • Få stöd med skolgång och med att hitta vägar till annan utbildning, praktik eller arbete.
  • Skapa en meningsfull fritid. Vi lägger stor vikt vid att för introducera varje enskild person till fritids- och kulturaktiviteter som passar för just dem
  • Hitta strategier för att skapa en varaktig förändring för nuet och för framtiden.