Arbetsträning

Frizon erbjuder Förstärkt Arbetsträning på vår gård
Deltagarna får pröva sin arbetsförmåga och förutsättningar
till arbete och Frizons handledare ger stöd och ledning

Verkstaden

Vi har en verkstad där bland annat cyklar, gräsklippare, motorsågar lagas.

Djur, Natur och odling

Gårdsarbete med skötsel av djur och odling.

Friskvård och Hälsa

Massage, gym, promenadstigar och kostråd.

Loppis

I den gamla smedjan har vi Loppis med insamling av föremål,
med renovering och försäljning.