En liten verksamhet
med stor omtanke

Hos oss kan våra klienter få en frizon, fritt från drogmissbruk och kriminalitet.

Vi arbetar med djur, natur och evidensbaserade metoder för att hjälpa våra klienter att lyckas.

Motivationsboende

Frizonsgruppen erbjuder ett nyktert och drogfritt boende på både kort och lite längre sikt med individuellt anpassat stöd som ökar självständighet och livskvalitet. Vi har sex platser i våra lägenheter.

Läs mer

Arbetsträning

Frizon erbjuder Förstärkt Arbetsträning på vår gård. Deltagarna får pröva sin arbetsförmåga och förutsättningar till arbete och Frizons handledare ger stöd och ledning.

Läs mer

Stödboende

Som klient hos Frizonsgruppen kan du bli erbjuden en fullt möblerad lägenhet och ett strukturerat öppenvårdsprogram utifrån just dina behov. Den som bor hos oss har nära kontakt med våra boendepedagoger och alla insatser är noggrant planerade. Frizon erbjuder bostadsgaranti/förstahandskontrakt efter 8 månader, förutsatt att klienten har haft ett ansvarsfullt uppförande och lämnat sitt missbruk.

Läs mer

Vi tar emot placeringar med kort varsel oavsett tid på dygnet!

Ring oss på 076 226 92 28