Motivationsboende

Vi erbjuder ett nyktert och drogfritt boende på både kort och lite längre sikt. Vi har sex platser i våra lägenheter. Vi tar emot placeringar med kort varsel, oavsett tid på dygnet!

Målgrupp

Målgruppen avser män och kvinnor över 18 år som befinner sig i en akut boendesituation och som på grund av missbruk och/eller psykosocial problematik bedöms vara i behov av ett boende med motiverande och stödjande insatser.

Målsättning

Vår målsättning är att erbjuda ett tillfälligt och drogfritt boende med individuellt anpassat stöd som ökar självständighet och livskvalitet.

Frizons  stöd- och motivationsboende erbjuder:

  • personal dygnet runt
  • social samvaro
  • stöd för en bibehållen nykterhet
  • individuellt anpassat boendestöd
  • fysisk och mental återhämtning i en lugn, naturnära miljö
  • möjligheter till framtida boende i egen lägenhet i vår öppenvård