Stödboende

Träningslägenhet med boendestöd, anpassad efter klientens individuella behov

Frizonsgruppen erbjuder ett strukturerat öppenvårdsprogram för personer i behov av psykosocialt stöd. Som klient kan du bli erbjuden en fullt möblerad lägenhet med stöd utifrån just dina behov. En förutsättning för att få bo hos oss är total drogfrihet och nykterhet.

Vi arbetar med KBT-inriktade behandlingsmetoder såsom teckenekonomi och beteendeanalys.

Syftet med en placering i en träningslägenhet är att skapa förutsättningar och öva färdigheter så att klienten på sikt kan klara av ett boende i en egen lägenhet.

Grundpelarna inom vårt öppenvårdsprogram är:

  • hälsa
  • ekonomi
  • familj och nätverk
  • fritid
  • utbildning
  • sysselsättning