Öppen verksamhet

Några kilometer utanför Västerås ligger Frizon. Här bedriver vi öppen verksamhet och behandling, och erbjuder klienter rehabilitering med djur och natur. På gården har vi hästar, getter, emuer, tuppar, får, kalkoner, gäss och många andra djur. Som klient får du hjälpa till att sköta om våra djur och gården, arbeta med odling och skötsel av trädgården, samt arbeta med andra skapande projekt som smyckestillverkning, drejning, målning och fotografering.

Målgrupp

Verksamheten omfattar 12 platser för män och kvinnor från 20 år som har missbruksproblematik, psykisk problematik eller som av andra anledningar inte kan ha ett traditionellt lönearbete. Våra klienter kan även ha kontakt med kriminalvården. Vi har möjlighet att ta emot klienter med barn.

Behandlingsmetoder

Återfallsprevention
Återfallsprevention är en behandlingsmetod som bland annat syftar till att hantera risker för återfall och begränsa återfall om de sker. Återfallsprevention bedrivs både individuellt och i grupp.

Hästunderstödd terapi
Hästunderstödd terapi används som habilitering och rehabilitering och syftar till förbättrad balans, muskulatur och koordination. Vid psykisk ohälsa är syftet ökat välmående, samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende. Insatsen består av ryttarträning, övningar på hästryggen, från marken med hästen samt skötsel och omsorg av hästarna.

Det som genomsyrar verksamheten är ett förhållningssätt utifrån MI där stort fokus läggs vid det positiva och att uppmuntra klientens förändringsprocess.

Praktik

För klienter som har önskemål om sysselsättning som inte kan tillgodoses på Frizon kan vi erbjuda stöd att söka extern praktikplats. Vi gör en kartläggning av klientens individuella behov och hjälper därefter till med att hitta en lämplig praktikplats.